Rehabilitacja dzieci i niemowląt

mgr Marzena Beata Kukiełka

KWALIFIKACJE

 

 

Kursy

2006-2008

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi, Wrocław, Promyk Słońca

2006

Kinezyterapia dróg oddechowych metodą zwiększania przepływu wydechowego. Podstawy wczesnej stymulacji rozwoju dzieci na oddziałach neonatologicznych, Warszawa, Instytut Matki i Dziecka, Szpital Kliniczny im. Ks. A. Mazowieckiej

2005

Kurs Podstawowy NDT-Bobath, Zagórze k.Warszawy, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

2005

Medical Taping Concept, Kraków

2004

Kurs pedagogiczny, Białystok

 

Wykształcenie

2002-2004

Podyplomowe Studium– Europejskie Kształcenie Dyrektorów Instytucji Społecznych w Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku

2000-2002

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Tytuł: magister fizjoterapii

1998-2000

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Tytuł: licencjat fizjoterapii

1995-1998

Medyczne Studium Zawodowe w  Białymstoku, Tytuł: technik fizjoterapii

 

Przebieg pracy zawodowej

Od 2012

Centrum Medyczne Hansa, Ośrodek dziennej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Od 2007

Rehabilitacja dzieci i niemowląt – prywatny gabinet

Od 2005

Uniwersytecki Publiczny Szpital Kliniczny w Białymstoku, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

2003 – 2004 

Uniwersytecki Publiczny Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, Klinika Rehabilitacji

2005 – 2007

Szkoła Policealna Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku, ul. Ogrodowa 23

2003 – 2005

Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku, ul. Czackiego 8

1998 – 2003

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203

 

Stowarzyszenia

Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddział Podlaski, Sekretarz Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w latach 2004-2007

Członek Polskiego Stowarzyszenia NDT Bobath

Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty

 

Publikacje

Kukiełka M., Szczepański M.

Postępowanie fizjoterapeutyczne u noworodka urodzonego przedwcześnie ze skrajnie niską masą urodzeniową, opis przypadku.

V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21-23.06.2007r, Sesja plakatowa II,

 

Kukiełka M., Kamionowska M., Szczepański M.

Wcześniactwo jako czynnik ryzyka wad postawy.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży Profilaktyka Diagnostyka Terapia, Bielsko-Biała 6-8 czerwca 2008r,

 

Szczepański M., Kamionowska M., Janowicz J., Kukiełka M.,

Minimalizacja pielęgnacji i terapii noworodka urodzonego przedwcześnie.

W: Opieka nad wcześniakiem, Red. Nauk. Pilewska Kozak A., PZWL 2009, s: 176-184

 

Szczepański M., Kamionowska M., Kukiełka M.,

Prognozowanie rozwoju noworodka przedwcześnie urodzonego.

W: Opieka nad wcześniakiem, Red. Nauk. Pilewska Kozak A., PZWL 2009, s: 223-231